fbpx
เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นโปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณ CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

การจัดไฟแนนซ์

หรือการเช่าซื้อเป็นสิ่งที่มีมานานแล้ว โดยจะใช้กับทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น  ในปัจจุบันนี้มีบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเช่าซื้อประเภทนี้เกิดขึ้น มากมาย ไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ 

การจัดไฟแนนซ์เช่าซื้อรถยนต์มีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
– การเช่าซื้อรถยนต์ใหม่จากตัวแทนจำหน่ายโดยตรง 
– การเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว หรือที่เรียกว่ารถมือสอง 

ขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ์รถยนต์

– ติดต่อผู้ขายรถยนต์ และบริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์ 
– ทาง บริษัทที่รับจัดไฟแนนซ์ จะมีพนักงานตลาดทำรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เช่าซื้อ เพื่อจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต หรือเช็กเกอร์ ของบริษัทไฟแนนซ์ตรวจสอบ 
– ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตจะส่งให้ทางบริษัทพิจารณ าอนุมัติ 
– เมื่อ ผลการพิจารณาว่าเครดิตผ่านแล้ว ทางบริษัทก็จะอนุมัติให้ผู้ซื้อ สามารถเช่าซื้อรถยนต์ได้ ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ใช้เวลาประมาณไม่เกิน 7 วัน 

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเช่าซื้อ

– บัตรประจำตัวประชาชน 
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ 
– เอกสารจากผู้ค้ำประกัน หนังสือค้ำประกัน 
– สัญญาเช่าซื้อ 
– เอกสาร ประกอบสัญญาเช่าซื้อ ในการเช่าซื้อรถนั้น ในบางครั้งเมื่อผู้เช่าซื้อไม่สามารถชำระเงินค่างวดตาม

กำหนดสัญญาได้ ทางบริษัทอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ หรือเอกสารมาเพื่อเตือนการชำระเงินค่างวด และถ้าหากยังไม่ชำระตามที่บริษัทได้แจ้ง ก็อาจจะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาทำการยึดรถ ซึ่งนอกจากกรณีนี้แล้วทางบริษัทไฟแนนซ์อาจจะทำการยึด รถได้ในกรณีต่อไปนี้
– ขายรถยนต์ไปโดยมิแจ้งให้แก่บริษัทไฟแนนซ์ทราบ และมีการค้างค่างวดไว้ 
– ผู้ค้ำประกันมีการติดต่อขอถอนค้ำประกัน 
– ผู้เช่าซื้อมีการย้ายภูมิลำเนาโดยมิได้แจ้งให้บริษัท ไฟแนนซ์ทราบ

หากลูกค้าสนใจ ทางเราก็ยินดีให้ความรู้ด้านไฟแนนซ์ครับ

แสดงความคิดเห็นของคุณ


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Top