fbpx
เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นโปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณ CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.

ติดต่อทำ “ใบขับขี่” วิถี New Normal เริ่ม 8 มิ.ย. เป็นต้นไป

ข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการทำใบขับขี่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุด กรมการขนส่งทางบก อัปเดตเกี่ยวกับการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 • ต่อใบขับขี่ปี 2563 ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และขั้นตอนการต่อใบขับขี

โดยการเข้ารับบริการจะมีการจำกัดจำนวน รวมถึงใช้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข โดยผู้จองคิวเอาไว้แล้วจะมีสิทธิรับบริการก่อน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

ตั้งแต่ 8 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

การดำเนินการที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน ประกอบด้วย 

 1. การขอใบแทน กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
 2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 6. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 7. การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 9. การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว 2 ปี เป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 10. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 11. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

 ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 1. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (5 ปี ต่อเป็น 5 ปี) รถสาธารณะ (ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์) และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ (ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก) ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี อบรมผ่านระบบ e-Learning
 2. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบข้อเขียน
 3. การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2560 ได้รับสิทธิขยายเวลาช่วงงดให้บริการ อบรมผ่านระบบ e-Learning ได้รับการยกเว้นทดสอบขับรถ

อ่านเพิ่มเติม

ซึ่งผู้ที่เคยจองคิวแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่ 6-30 มิถุนายน 2563 ที่ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ 

ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าระบบจองคิว สามารถเข้าไปจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/ ได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่เฟซบุ๊กของ กรมการขนส่งทางบก

แสดงความคิดเห็นของคุณ


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Top