fbpx
เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นโปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณ CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
“คืนรถจบหนี้” ช่วยคนผ่อนรถไม่ไหว

“คืนรถจบหนี้” ช่วยคนผ่อนรถไม่ไหว

TISCO ปล่อยแคมเปญเด็ด “คืนรถจบหนี้” ช่วยลูกหนี้เช่าซื้อ-จำนำทะเบียนรถยนต์ทั่วประเทศสู้ COVID-19 ผ่อนค่างวดไม่ไหวนำรถมาคืนได้ เปิดรับลงทะเบียนถึง 30 กย. 64

DSC_6839

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO เปิดโครงการพิเศษ “คืนรถจบหนี้” เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อ และลูกค้าจำนำทะเบียนรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจาก COVID-19 โดยคนที่ผ่อนรถไม่ไหว สามารถนำรถมาคืนได้ทันที หากรถยนต์ที่นำมาคืน ธนาคารนำไปประมูลขายได้ราคาต่ำกว่าภาระหนี้ที่คงค้าง ลูกค้าไม่ต้องจ่ายส่วนต่างคืน ธนาคารจะยกหนี้ และปิดบัญชีให้ ไม่มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจะรายงานข้อมูลเครดิทบูโรเป็นปิดบัญชี ให้ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ไม่มีประวัติค้างชำระหนี้  และเมื่อผ่านวิกฤตแล้ว ยังขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นๆ ได้อีก

คุณสมบัติผู้ขอรับมาตรการ
1. เป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อ หรือสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (จำนำทะเบียนรถยนต์)
2. เป็นลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยมีรายได้ลดลง และไม่สามารถชำระค่างวดได้ตามสัญญาเดิมในระยะยาว (ต้องแสดงหลักฐาน หรือข้อมูลว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริง)
3. รถยนต์อยู่ในสภาพเรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปกติ
4. มีประวัติผ่อนชำระค่างวดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 งวด
5. ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต้องมีสถานะบัญชีไม่ค้างชำระ หรือค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันครบกำหนดชำระ

(การพิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละราย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะพิจารณาจากผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ รวมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบที่ลูกค้านำส่ง)

DSC_8210

ขั้นตอนการขอรับมาตรการ
1. เตรียมหลักฐาน หรือข้อมูลเพื่อแสดงว่าลูกค้าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
2. ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับมาตรการโครงการ “คืนรถจบหนี้” ผ่านแบบฟอร์มอีเลคทรอนิคส์ของธนาคารให้ครบถ้วน
3. เจ้าหน้าที่ธนาคารจะติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียด และให้คำแนะนำการนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ
4. ลูกค้าจัดส่งหลักฐาน และข้อมูลว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ ภาพถ่ายสภาพรถยนต์ และเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับแจ้ง
5. ธนาคารแจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมมาตรการ และนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่เพื่อคืนทรัพย์สิน (กรณีได้รับการอนุมัติ) โดยวันนัดส่งมอบจะต้องไม่เกิน 14 วัน นับตั้งแต่รับทราบผลอนุมัติ กรณีรถยนต์ที่ส่งมอบไม่อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกติ หรือมีการถอดอุปกรณ์ส่วนควบออกจากทรัพย์สิน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการอนุมัติดังกล่าว
6. ลูกค้า ผู้เช่าซื้อ, ผู้กู้ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาเงินกู้เท่านั้น นำรถยนต์มาส่งมอบคืนตามวัน และเวลาที่ได้นัดหมายไว้
7. หลังจากประมูลขายรถยนต์เสร็จสิ้น ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งปิดบัญชีให้ลูกค้าทราบ หากมูลค่ารถยนต์ที่ขายได้สูงกว่าภาระหนี้คงค้างที่มีกับธนาคาร ธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้กับลูกค้ารับทราบเพื่อนำเงินส่วนที่เกินภาระหนี้คืนให้แก่ลูกค้า

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่  >>ธนาคาร TISCO <<   สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 – 2633 – 6000 หรือ 0 – 2080 – 6000

แสดงความคิดเห็นของคุณ


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Top