fbpx
เพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นโปรดเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณ CHROME, FIREFOX, OPERA or Internet Explorer.
เล่มทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

เล่มทะเบียนรถหาย ต้องแจ้งความหรือไม่?

เล่มทะเบียนรถ (หรือใบคู่มือจดทะเบียน) เป็นเอกสารสำคัญที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของรถ การดำเนินการทางทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ก็จำเป็นต้องใช้เล่มทะเบียนรถควบคู่กันไปด้วย หากวันดีคืนดีเกิดทำเล่มหายขึ้นมา จะมีวิธีขอออกเล่มใหม่อย่างไร ต้องไปแจ้งความด้วยหรือไม่? วันนี้ ศูนย์รถยนต์มือสองโต ออโต้คาร์มีคำตอบมาฝากกัน

บทความรถมือสองจาก โต ออโต้คาร์(ToAutocar)
บทความรถมือสองจาก โต ออโต้คาร์(ToAutocar)

เล่มทะเบียนรถหาย “ต้อง” แจ้งความ

การขอออกเล่มทะเบียนรถทดแทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำเป็นต้องเข้าแจ้งความยังสถานีตำรวจเสียก่อน เนื่องจากเป็นเอกสารสำคัญที่เสี่ยงต่อการถูกปลอมแปลงได้ง่าย จากนั้นจึงนำสำเนาบันทึกประจำวันและหลักฐานที่จำเป็นไปติดต่อยังสำนักงานขนส่ง โดยเอกสารที่ต้องเตรียม มีดังนี้

1.สำเนาบันทึกประจำวัน

2.บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

3.หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล อายุการใช้งานไม่เกิน 6 เดือน)

4.หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

ขั้นตอนการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน

ให้นำหลักฐานทั้งหมดไปติดต่อสำนักงานขนส่งพื้นที่ที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนไว้ ส่วนรถที่จดทะเบียนในต่างจังหวัดให้ติดต่อได้ที่สำนักงานขนส่งประจำจังหวัดนั้นๆ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1.ยื่นแบบคำขออื่นๆ พร้อมหลักฐานประกอบคำขอ

2.ชำระเงินค่าธรรมเนียม

3.บันทึกรายการทางทะเบียนรถ

4.รับเล่มทะเบียน

ทั้งนี้ เล่มทะเบียนรถทดแทนฉบับที่สูญหายจะถูกประทับตรา “ออกแทนเล่มที่สูญหาย” กำกับเอาไว้ โดยจะเหลือเฉพาะชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบันเท่านั้น แต่ลำดับผู้ครอบครองจะยังคงเดิม (เช่น หากเล่มเดิมมีชื่อผู้ครอบครองมาแล้ว 3 ลำดับ ได้แก่ นาย ก เป็นลำดับที่ 1, นาย ข เป็นลำดับที่ 2 และนาย ค เป็นลำดับที่ 3 (ชื่อผู้ครอบครองคนปัจจุบัน) เล่มที่ออกทดแทนจะเหลือเฉพาะนาย ค แต่ลำดับผู้ครอบครองยังคงเป็นลำดับที่ 3 เช่นเดิม)

ทั้งนี้ ผู้ที่มีข้อสงสัยในการขอรับใบคู่มือจดทะเบียนทดแทน สามารถติดต่อสายด่วนกรมการขนส่งทางบก 02-271-8888 หรือ 1584

แสดงความคิดเห็นของคุณ


อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Top